Par Šri Šri Ravi Šankaru

"Mana vīzija ir pasaule bez vardarbības, noziedzības un stresa."
Šri Šri Ravi Šankars
Šri Šri Pasaulē   Cilvēciskās vērtības   Ētika biznesā
Šri Šri Ravi Šankars (Sri Sri Ravi Shankar, dzimis 1956.gadā) ir pasaulē plaši pazīstams garīgais līderis un miera vēstnesis. Viņa misija – apvienot pasauli vienotā globālā ģimenē, kas būtu brīva no vardarbības, ir iedvesmojusi un turpina iedvesmot miljoniem cilvēku pievērsties domāšanai, dzīvesveidam un darbiem, kas nodrošinātu ilgstošu mieru pasaulē.  Leģendārā Indijas līdera Mahatmas Gandija nevardarbīgās pretošanās tradīcijas turpinātājs.

Šri Šri Ravi Šankars ir Art of Living fonda (1981) un Starptautiskās humānisma vērtību asociācijas (the International Association for Human Values,1997) dibinātājs. Abas  organizācijas aktīvi darbojas 155 pasaules valstīs. Viņš ir dibinājis arī Pasaules biznesa ētikas forumu (the World Forum for Ethics in Business,2009), kas regulāri pulcē dalībniekus konferencēs Eiropas Parlamentā un citur pasaulē. Visām trim minētajām organizācijām ir īpašs konsultatīvais statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC).

Šri Šri Ravi Šankars ir iemantojis daudz atzinības pasaulē, ir atzīts par goda doktoru vairākās pasaules universitātēs, kā arī saņēmis valstiskus apbalvojumus.
Uzstāšanās Eiropas savienības parlamentā, Brisele, 2017.gads.
Balvas "Culture in Balance" pasniegšanas ceremonija

Vēstījums par mieru un nevardarbību

Kā miera vēstnesis Šri Šri Ravi Šankars iesaistās konfliktu risināšanā un savu vīziju par nevardarbīgu sabiedrību aktīvi pauž publiskos forumos un pasākumos visā pasaulē. Viņa izcilās vidutāja spējas ir ļoti novērtētas tādās konfliktu plosītās vietās kā Šrilanka, Irāka, Kotdivuāra, Kamerūna, Kašmira un Bihāra, turklāt viņam bijusi loma miera līguma noslēgšanas veicināšanā starp FARC nemierniekiem un Kolumbijas valdību, kas pielika punktu 52 gadus ilgušajam pilsoņu karam.

Šri Šri saņem Augstāko apbalvojumu par ieguldījumu miera sarunās, Kolumbija, 2016.gada 24.jūnijs
Miera sarunas ar FARC nemiernieku līderiem, Havana

Šri Šri Ravi Šankars turpina Mahatmas Gandija savulaik iedibināto leģendāro miera un nevardarbīgās pretošanās politikas tradīciju. Ar savu iniciatīvu un uzrunām viņš neatlaidīgi apliecina cilvēcisko vērtību stiprināšanas nozīmi, atzīstot humānismu par mūsu augstāko identitāti. Savstarpējas harmonijas veicināšana un multikulturālas izglītības attīstība kā ierocis fanātisku strāvojumu ierobežošanai ir nozīmīgi jautājumi viņa centienos sasniegt ilgtspējīgu mieru pasaulē.

Visas Šri Šri Ravi Šankara dibinātās organizācijas pārstāv mūsdienīgu miera un individuālās laimes veidošanas koncepciju. Šri Šri Ravi Šankara darbs ir ietekmējis miljoniem cilvēku visā pasaulē. Vēstījums par „vienotu globālo ģimeni”, praktiskas metodes, kā iegūt iekšēju un ārēju mieru, iespēja caur kalpošanu un cilvēcisko vērtību atmodināšanu atbrīvot sabiedrību no stresa un vardarbības – šie principi pārsniedz rases, tautības vai reliģiskās piederības robežas. Šri Šri Ravi Šankars mums atgādina, ka daudzveidīgo tradīciju un kultūru pamatā ir vienas un tās pašas cilvēciskās vērtības – miers, līdzcietība, patiesība, piederība un nevardarbība.

Šri Šri Šankara ieviestās pasaules humānās palīdzības programmas nodrošina palīdzību plašam cilvēku lokam – dabas katastrofu upuriem, terora aktos un karā izdzīvojušajiem, sabiedrības atstumtiem bērniem un bērniem no konfliktējošām sabiedrības grupām, un daudziem citiem. Viņa vēstījuma spēks ir iedvesmojis uz garīgumu balstītu kalpošanas vilni caur plašu brīvprātīgo tīklu, kuri šīs programmas attīsta tālāk kritiskās zonās visā pasaulē.

Šri Šri tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Ban Ki-moon
Tikšanās ar ASV valsts prezidentu Džordžu Bušu

Sociālie projekti

Šri Šri Ravi Šankars Indijā ir atvēris 435 skolas, kuras piedāvā bezmaksas izglītību maznodrošinātajiem nomaļos reģionos un palīdz vairāk nekā 58 000 bērniem, dāvājot viņiem iespēju kļūt par veiksmīgiem pilsoņiem.

Viena no Šri Šri vadītās organizācijas vērienīgākajām darbības jomām ir vides aizsardzība. Šobrīd Indijā tiek atdzīvinātas 33 upes un tūkstošiem citu ūdenstilpju, bet organizācijas Art of Living brīvprātīgie ir iestādījuši ap 70 miljoniem koku 37 pasaules valstīs.

Art of Living programma Prison Program ir paredzēta kā rehabilitācijas palīdzība ieslodzījumā esošām personām, un šīs programmas atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 700 000 ieslodzīto pasaulē. Interesanti, ka, piemēram, Urugvajas Iekšlietu ministrija paredz pat ieslodzījuma termiņa samazināšanu personām, kuras ir izgājušas Art of Living programmu Prison Program,

Šri Šri Ravi Šankara plašais globālais brīvprātīgo tīkls ir būtisks atbalsts cietušajiem katastrofu skartajos reģionos, tādos kā Meksika, Haiti, ASV, Vācija, Kanāda, Nepāla, Indija, Pakistāna, Šrilanka, Japāna u.c.

Ārēja miera pamatā ir individuālais miers

Šri Šri Ravi Šankara izveidotās indivīda pašattīstības programmas ir palīdzējušas miljoniem pasaules iedzīvotāju atbrīvoties no stresa un sasniegt miera un labsajūtas stāvokli. Šo programmu pamatā ir senas jogas tehnikas, kas pielāgotas mūsdienu vajadzībām, kopā ar Šri Šri Ravi Šankara unikālo metodi Sudarshan Kriya™ – spēcīgu elpošanas tehniku, kas sekmē fizisko, mentālo un emocionālo labsajūtu. Atzītu medicīnas iestāžu neatkarīgos pētījumos ir dokumentēta šo tehniku ietekme uz organismu un novērota depresijas simptomu un kortizola (stresa hormona) līmeņa samazināšanās, kā arī imūnsistēmas uzlabošanās.

Kopš 1981. gada Šri Šri Ravi Šankars izglīto pasaules iedzīvotājus un vēsta par ieguvumiem, ko sniedz joga kā individuālā, tā arī sabiedrības līmenī, iesaistās veselības jautājumu popularizēšanā un dalās ar senajām zināšanām par jogu. No UNESCO galvenās mītnes Parīzē līdz Kapitolijam un Apvienotajām Nācijām ASV, saskaņā ar žurnālu „Forbes”, viņš ir 5. nozīmīgākais indietis, kurš apceļo pasauli ar mērķi demistificēt jogu un padarīt to sasniedzamu un saistošu. Viņš ir izvēlējies pragmatisku pieeju un nodala jogu no dogmatiskiem uzskatiem, līdz ar to spēj uzrunāt visus sabiedrības slāņus, dažādu ticību un reliģiju piederīgos.

Starpkultūru un starpkonfesiju harmonijas veicināšana

Pasaulē, kurā pastāv reliģiskā, sociālā, nacionālā un kultūru dažādība, Šri Šri Ravi Šankars vēlas atkal saliedēt reliģisko, sociālo, ideoloģisko un kulturālo sašķeltību, atdzīvinot seno indiešu ideālu Vasudhaiva Kutumbakam (“vienota globālā ģimene”). Šri Šri Ravi Šankara vispārīgais vēstījums ir šāds: daudzveidīgo reliģiju, kultūru un tradīciju pamatā ir vienas un tās pašas cilvēciskās vērtības – mīlestība, līdzcietība, miers un nevardarbība. 2016. gadā, atspoguļojot ar šo vīziju, Šri Šri Ravi Šankars aicināja uz vēsturisko Pasaules kultūru festivālu (World Culture Festival). Festivāls sapulcināja vairāk nekā 3,75 miljonus dalībnieku no 155 valstīm, un uz 7 akru plašās skatuves varēja vērot iespaidīgus priekšnesumus, kur uzstājās 36 602 dejotāji un mūziķi, godinot ticību un kultūru daudzveidību. Ekumēniskajā starpkonfesiju sanāksmē pulcējās 2500 reliģiskie līderi no gandrīz visām lielākajām pasaules reliģijām un konfesijām.

Risinot ar terorismu saistītos jautājumus un veicinot starpkonfesiju savstarpēju samierināšanu, Šri Šri Ravi Šankars savu vēstījumu par multikulturālo izglītību ir izteicis arī ar šiem jautājumiem saistītos forumos, arī 29. Nacionālajā Jamiat-Ulema-i-Hind (lielākā islāma imamu asociācija Indijā) sanāksmē, Trešajā Pasaules rabīnu un imamu Miera kongresā Eiropā un Vācu Evaņģēliski Luteriskās baznīcas dienā.

Par Art of Living

Art of Living fondu 1981. gadā ir dibinājis pasaulē plaši pazīstamais garīgais un humāno vērtību līderis un miera vēstnesis Šri Šri Ravi Šankars (Sri Sri Ravi Shankar). Šī organizācija darbojas 155 pasaules valstīs un ir ietekmējusi vairāk nekā 370 miljonu cilvēku dzīves.

Art of Living ir viena no lielākajām neatkarīgajām humānās palīdzības nevalstiskajām organizācijām (NVO) pasaulē. Tai ir īpašs konsultatīvais statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC), un tā ir aktīva vairākās citās starptautiskās iestādēs un komitejās veselības, izglītības un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Art of Living prioritātes ir: palīdzības projekti jaunattīstības valstīs, traumu un stresa menedžments krīzes zonās un rehabilitācijas programmas vardarbības upuriem un ieslodzītajiem. Papildus iepriekš minētajam organizācija piedāvā jogas un meditācijas programmas, kuru galvenais komponents ir Sudarshan Kriya™ – atveseļojoša elpošanas tehnika. Programmas balstās Šri Šri Ravi Šankara miera filosofijā: „Kamēr mūsu prāts nebūs brīvs no stresa un sabiedrība nebūs brīva no vardarbības, mēs nevarēsim sasniegt mieru pasaulē.”

Lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no stresa un sasniegt iekšēju miera stāvokli, Art of Living piedāvā tādas programmas kā „Māksla būt laimīgam”, „Sahaj Samadhi meditācija”, „Klusuma kurss” un citas programmas, kas pielāgotas dažādām mērķa grupām – uzņēmumiem, dabas katastrofās cietušajiem, ieslodzītajiem, narkotiku atkarīgajiem, jauniešiem u.c.. Šīs programmas ietver elpošanas tehnikas, meditāciju un jogu.

Art of Living programmas ir palīdzējušas miljoniem cilvēku atbrīvoties no stresa, depresijas un vardarbīgām tendencēm. Šīs metodes ir pierādījušas savu efektivitāti ne tikai attiecībā uz specifisku sabiedrības daļu, bet globāli visos sabiedrības līmeņos. No Eiropas Parlamenta līdz Kapitolijam ASV un UNESCO galvenajai mītnei Parīzē – Art of Living pieeja, kas nošķir šīs tehnikas no dogmatiskiem uzskatiem, ir palīdzējusi jogai un meditācijai sasniegt visu sabiedrības slāņu, ticību un reliģiju pārstāvjus un dot iespēju pieredzēt personiskos un sociālus ieguvumus.

Ar dažādiem humānās palīdzības projektiem, tostarp iesaistīšanos konfliktu risināšanā, katastrofu seku likvidēšanā, ilgtspējīgā lauku attīstībā, sieviešu iespēju veicināšanā, ieslodzīto rehabilitācijā, izglītības pieejamību visiem nodrošināšanā un vides ilgtspējīgu attīstību projektos, Art of Living turpina nest mieru visās sabiedrības daļās. Dažādas mieru veicinošas iniciatīvas, rūpes par apkārtējo vidi, kopienu stiprināšana un starpkultūru un starpkonfesiju harmonijas vairošana ir bijušas tikai dažas no šīs organizācijas plašajām darbības sfērām vairāk nekā 36 gadus.

Lai saņemtu vairāk informācijas, apmeklējiet
www.dzivesmaksla.lv
www.artofliving.org
www.srisriravishankar.org
www.iahv.org
www.wfeb.org
 

 .